ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดสกลนคร
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ

  จังหวัด  
  ท้องถิ่นจังหวัด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
     
อำเภอเมือง เทศบาลเมืองสกลนคร
  ตำบลธาตุเชิงชุม  
  ตำบลขมิ้น  
  ตำบลงิ้วด่อน  
  ตำบลโนนหอม  
  ตำบลเชียงเครือ  
  ตำบลท่าแร่  
  ตำบลม่วงลาย  
  ตำบลดงชน  
  ตำบลห้วยยาง  
  ตำบลพังขว้าง  
  ตำบลดงมะไฟ  
  ตำบลธาตุนาเวง  
  ตำบลเหล่าปอแดง  
  ตำบลหนองลาด  
  ตำบลฮางโฮง  
  ตำบลโคกก่อง  
     
อำเภอกุสุมาลย์    
  ตำบลกุสุมาลย์  
  ตำบลนาโพธิ์  
  ตำบลนาเพียง  
  ตำบลโพธิไพศาล  
  ตำบลอุ่มจาน


     
อำเภอกุดบาก    
  ตำบลกุดบาก  
  ตำบลนาม่อง  
  ตำบลกุดไห  
     
อำเภอพรรณานิคม    
  ตำบลพรรณา  
  ตำบลวังยาง  
  ตำบลพอกน้อย  
  ตำบลนาหัวบ่อ  
  ตำบลไร่  
  ตำบลช้างมิ่ง  
  ตำบลนาใน  
  ตำบลสว่าง  
  ตำบลบะฮี  
  ตำบลเชิงชุม  
     
อำเภอพังโคน    
  ตำบลพังโคน  
  ตำบลม่วงไข่  
  ตำบลแร่  
  ตำบลไฮหย่อง  
  ตำบลต้นผึ้ง  
     
อำเภอวาริชภูมิ    
  ตำบลวาริชภูมิ  
  ตำบลปลาโหล  
  ตำบลหนองลาด  
  ตำบลคำบ่อ  
  ตำบลค้อเขียว
     
อำเภอนิคมน้ำอูน    
  ตำบลนิคมน้ำอูน  
  ตำบลหนองปลิง  
  ตำบลหนองบัว  
  ตำบลสุวรรณคาม  
     
อำเภอวานรนิวาส    
  ตำบลวานรนิวาส  
  ตำบลเดื่อศรีคันไชย  
  ตำบลขัวก่าย  
  ตำบลหนองสนม  
  ตำบลคูสะคาม  
  ตำบลธาตุ  
  ตำบลหนองแวง  
  ตำบลศรีวิชัย  
  ตำบลนาซอ  
  ตำบลอินทร์แปลง  
  ตำบลนาคำ  
  ตำบลคอนสวรรค์  
  ตำบลกุดเรือคำ  
  ตำบลหนองแวงใต้  
     
อำเภอคำตากล้า    
  ตำบลคำตากล้า  
  ตำบลหนองบัวสิม  
  ตำบลนาแต้  
  ตำบลแพด  
     
อำเภอบ้านม่วง    
  ตำบลม่วง  
  ตำบลมาย  
  ตำบลดงหม้อทอง
  ตำบลดงเหนือ  
  ตำบลดงหม้อทองใต้  
  ตำบลห้วยหลัว  
  ตำบลโนนสะอาด  
  ตำบลหนองกวั่ง  
  ตำบลบ่อแก้ว  
     
อำเภออากาศอำนวย    
  ตำบลอากาศ  
  ตำบลโพนแพง  
  ตำบลวาใหญ่  
  ตำบลโพนงาม  
  ตำบลท่าก้อน  
  ตำบลนาฮี  
  ตำบลบะหว้า  
  ตำบลสามัคคีพัฒนา  
     
อำเภอสว่างแดนดิน    
  ตำบลสว่างแดนดิน  
  ตำบลคำสะอาด  
  ตำบลบ้านต้าย  
  ตำบลบงเหนือ  
  ตำบลโพนสูง  
  ตำบลโคกสี  
  ตำบลหนองหลวง  
  ตำบลบงใต้  
  ตำบลค้อใต้  
  ตำบลพันนา  
  ตำบลแวง  
  ตำบลทรายมูล  
  ตำบลตาลโกน  
  ตำบลตาลเนิ้ง  
  ตำบลธาตุทอง  
  ตำบลบ้านถ่อน  
     
อำเภอส่องดาว    
  ตำบลส่องดาว  
  ตำบลท่าศิลา  
  ตำบลวัฒนา  
  ตำบลปทุมวาปี  
   


อำเภอเต่างอย    
  ตำบลเต่างอย  
  ตำบลบึงทวาย  
  ตำบลนาตาล  
  ตำบลจันทร์เพ็ญ  
     
อำเภอโคกศรีสุพรรณ    
  ตำบลตองโขบ  
  ตำบลเหล่าโพนค้อ
  ตำบลด่านม่วงคำ  
  ตำบลแมดนาท่ม


     
อำเภอเจริญศิลป์ ตำบลบ้านเหล่า  
  ตำบลเจริญศิลป์  
  ตำบลทุ่งแก  
  ตำบลโคกศิลา  
  ตำบลหนองแปน  
     
อำเภอโพนนาแก้ว    
  ตำบลบ้านโพน  
  ตำบลนาแก้ว  
  ตำบลนาตงวัฒนา  
  ตำบลบ้านแป้น  
  ตำบลเชียงสือ  
     
อำเภอภูพาน    
  ตำบลสร้างค้อ  
  ตำบลหลุบเลา  
  ตำบลโคกภู  
  ตำบลกกปลาซิว