ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดสิงห์บุรี
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ


  จังหวัดสิงห์บุรี
  ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
     
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
     
อำเภอบางระจัน    
  เทศบาลตำบลสิงห์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง  
     
อำเภอค่ายบางระจัน    
  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม  
     
อำเภอพรหมบุรี    
  เทศบาลตำบลปากบาง  
  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง  
     
อำเภอท่าช้าง    
  เทศบาลตำบลถอนสมอ


  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว
     
อำเภออินทร์บุรี    
  เทศบาลตำบลอินทร์บุรี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์์บุรี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา
  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย